Bültene Kaydol

Dergi - 1 Yazıları

İSLAM, İNSAN ve ŞUUR

Yayınlanma Tarihi: 9 Eylül 2017, 10:16   /     /   yorumlar (0)

İslam: İslam’a göre çevre Allah’ın insana
bir emanetidir. Onu gelecek nesillere daha
iyi bir şekilde bırakmak bir görevdir. Çevre,
insan başta olmak üzere tüm canlıların yaşayabilmesi
için bir denge içinde yaratılmıştır.
Tüm canlıların hizmetine sunulan suyu düşünün.
Güneşi, bulutu, rüzgârı, yağmuru, geceyi,
gündüzü düşünün. İnsan ilk günden bu
yana biriktirdiği tüm gücünü bir araya getirse,
böyle bir işi yapmaya güç yetirebilir mi?
Batı: Hristiyanlar ve Yahudiler, kendilerini
çevrenin sahibi sayarlar. Çevre ile olan ilişkileri
bir sahiplik ilişkisidir. Bu anlayış evreni
istediği gibi kullanma hakkını kendilerine verir.
Patent hakkı bu düşüncenin bir ürünüdür.
Oysa çevrenin oluşumu ve işleyişinde kendilerinin
hiç bir emeği ve katkısı yoktur.
Bu bilgiler ışığında varmamız gereken sonuç,
Batının Allah, insan ve çevre inanışı merkezli
eğitim ve öğretim anlayışı ile bir yere
varmamız mümkün değildir. Çünkü batı bütün
eğitim sistemlerini, Mesih inancı gereği, hedefledikleri
bir Yahudi dünyasını kurmak, ötekiler
olarak gördükleri insanlığı ifsat etmek için
tanzim etmektedirler.

1